• Training
  • Mindfulness
  • Teaser
  • Teaser
  • Informatie
  • Durven
  • Teaser
  • Werkwijze

Klacht- en Tuchtrecht

KeyWork is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’.

Via het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) zijn wij onderhevig aan het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Cookies zijn nodig voor deze website
Met het gebruik van onze diensten
geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.