• Teaser
 • Informatie
 • Mindfulness
 • Training
 • Teaser
 • Teaser
 • Durven
 • Werkwijze

Over ons

Marianne van der Wilt

Marianne van der WiltAls kind luisterde en keek ik graag naar de grote mensen in mijn omgeving. Nieuwsgierig als ik was ben ik altijd geboeid gebleven door de communicatie en de dynamiek tussen mensen. Na jarenlang in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, besloot ik midden jaren negentig mijn leven een wending te geven en volgde ik een beroepsopleiding tot psychosynthese therapeut. Toen viel een aantal dingen op zijn plaats. Vanaf nu kon ik beroepsmatig benieuwd zijn naar wat mensen wezenlijk bezighoudt en mijn kennis, kunde en (levens)ervaring hierbij inzetten.Tegelijkertijd heb ik aan mijn werken in het bedrijfsleven doelmatigheid en nuchterheid als belangrijke eigenschappen ontleend, die in mijn contacten met cliënten vruchten afwerpen.
Humor is voor mij onlosmakelijk verbonden met de ernst van het leven. In mijn werk maak ik daar op een evenwichtige manier gebruik van.
De kern van mijn begeleiding is mensen bewust te maken van hun mogelijkheden, zodat ze vrijer kunnen kiezen hoe om te gaan met zichzelf, de ander, situaties en vraagstukken, die het leven met zich meebrengt. Met als resultaat meer kans op voldoening, plezier en zingeving in leven en werk. 

Begrippen die voor mij vanzelfsprekend zijn:

 • respect
 • integriteit
 • zorgvuldigheid
 • betrouwbaarheid
 • veiligheid

Naast mijn post-HBO opleiding tot psychosynthese therapeut volgde ik een opleiding in stressconsultancy. Ik ben in het bezit van het European Certificate Psychotherapy (ECP).

Daarnaast volgde ik cursussen en deed ervaring op in o.a. Emotioneel lichaamswerk, Focusing, Familieopstellingen en Mindfulness.

Als trainer/coach ben ik werkzaam op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en interpersoonlijke communicatie. Ik werk met particulieren en voor organisaties in de reïntegratie- en de zorgsector.

Enthousiast en bevlogen als ik ben voor het werk dat ik doe draag ik als vrijwilliger een steentje bij als coach bij Mantelzorgorganisatie Tandem Kennemerland en als trainer/coach bij WYSE (World Youth Service & Enterprise) International Londen.


Max van Dijk

maxWie ben ik
Ik ben Max van Dijk, levens- en sparringpartner van Marianne van der Wilt. Ik lees en reis graag. Ooit was ik voorbestemd om theoloog te worden, maar na enkele jaren studie besloot ik mij binnen de hulpverlening te gaan ontwikkelen. Drijfveer bij veel van wat ik doe is mijn nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt: waarom doen ze wat ze doen; wat zijn hun kwaliteiten; wat belemmert hen en waarom.

Wat kan ik
Begin jaren zeventig volgde ik de parttime opleiding maatschappelijk werk en startte tegelijkertijd mijn loopbaan als maatschappelijk werker bij de Reclassering. Een goede leerschool! Zowel in theorie als in de praktijk ervoer ik dat de vroege ontwikkeling en het gezin van afkomst belangrijke factoren zijn in het functioneren van een mens. Door het werken met mensen die veelal in niet alledaagse situaties waren opgegroeid of leefden deed ik niet alleen de nodige levenservaring op, maar leerde ook ´het vak´ van hulpverlenier op onorthodoxe wijze. Ik heb nog altijd een voorliefde voor ´ongewone´ mensen.
In 1985 ontstond bij mij de behoefte aan verdieping in het vak. Daarom volgde ik de tweejarige Voortgezette Opleiding aan de PVO te Amsterdam, richting geïntegreerde hulpverlening. Hier behaalde ik mijn supervisie- en onderwijsbevoegdheid. Wat ik op deze opleiding vooral heb geleerd is het grote belang van de individuele ontwikkeling van een mens, bewust of onbewust, maar tegelijkertijd het systeem waarin hij functioneert of functioneerde: het gezin, de familie, de school, het werk enz. Belangrijke vakken waren neuroseleer, psychopathologie, systeemtheoretische stromingen en gedragstherapie. Door deze opleiding leerde ik niet alleen de theorie, maar door de supervisie ook mijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Na deze opleiding heb ik, naast mijn werk als opleider/trainer bij de Reclassering, enkele jaren aan diverse HBO-opleidingen supervisie gegeven.  Kwaliteiten zijn mijn analytisch vermogen en het aangaan van een werkrelatie. Daarnaast behoedzame directheid als het gaat om het benoemen van gevoelige zaken. 

Wat doe ik
In 2004 ben ik de Masteropleiding Training en Coaching gestart aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Naast individuele begeleiding ben ik werkzaam op het gebied van communicatieve en gesprekstraining alsmede coachingstrajecten. 

Levensmotto: wat zich ook voordoet in het leven, er bestaat altijd een keuze en die is aan jou.