• Training
  • Werkwijze
  • Mindfulness
  • Teaser
  • Durven
  • Teaser
  • Teaser
  • Informatie

Werkwijze

De manier van werken is cliëntgericht. Een belangrijk uitgangspunt van cliëntgerichte therapie is dat ieder mens ernaar streeft die persoon te zijn die hij werkelijk is en datgene te doen, wat hij werkelijk wil. In cliëntgerichte therapie kun je veel over jezelf ontdekken. Het uitgangspunt in de therapie is de persoon. Wie ben je, hoe zie je anderen, hoe kijk je tegen je situatie aan; je gedachten, gevoelens, je handelen.

Ik luister aandachtig naar je, vraag door, verhelder wat er gezegd wordt en spiegel terug. Daardoor krijg je meer inzicht in jezelf en het effect dat je op anderen hebt. Ik moedig je aan om stil te staan bij je gedachten, gevoelens en emoties in een accepterende, niet oordelende sfeer. In de therapie gaat het meestal om het hier en nu, maar gevoelens en ervaringen van vroeger kunnen ook aan bod komen. Soms geef ik ook tips of adviezen tussendoor. Ik los niets voor je op, maar ondersteun je zodanig, dat je beter in staat zult zijn keuzes te kunnen maken die bij je passen.

Om het traject succesvol te maken zijn de dynamiek en interactie tussen ons een belangrijk onderdeel van de therapie. Methodieken zijn het gereedschap. Uiteindelijk moet je zelf de stappen zetten die je vooruit helpen.

De therapie stopt, in onderling overleg, op het moment dat jij het gevoel hebt dat je zelf weer verder kunt
Dat wil niet zeggen dat alle problemen, voor zover dat mogelijk zou zijn, van de baan zijn, maar dat je ze zelf de baas kunt.

Cookies zijn nodig voor deze website
Met het gebruik van onze diensten
geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.