• Mindfulness
  • Teaser
  • Informatie
  • Durven
  • Teaser
  • Training
  • Werkwijze
  • Teaser

Training

Onbewuste processen bepalen vaak hoe we denken, voelen en handelen en hebben invloed op de wijze waarop wij functioneren en reageren.

Vanuit deze focus verzorgt KeyWork trainingen, die gericht zijn op het ontwikkelen van bewustwording, persoonlijke ontplooiing en interpersoonlijke communicatie.

Werkwijze

Onze werkwijze is gebaseerd op de principes van Psychosynthese en Transactionele Analyse en onderscheidt zich van andere methodes door te kijken naar de onbewuste processen, die zich in ons afspelen. Deze inzichten koppelen we aan de dagelijkse praktijk. Het (h)erkennen van patronen in de manier waarop we denken, spreken en handelen, het onderzoeken van onze interne conflicten geeft ons de mogelijkheid nieuw kapitaal in onszelf aan te boren. Met als resultaat een meer bewust, effectief en krachtig functioneren in de leef- en werkomgeving.

Kenmerkend voor de trainingen van KeyWork zijn onze actieve leermethoden. We hanteren creatieve werk- en leervormen, waarin aandacht wordt geschonken aan bewustwording van eigen gedrag, zelfreflectie en intermenselijke communicatie.

Ook is er veel ruimte voor eigen inbreng. De deelnemer wordt door zijn actieve betrokkenheid gestimuleerd in beweging te komen en de instrumenten, die worden aangereikt zelf ter hand te nemen met als beoogd resultaat bewustwording, groei, kwaliteit en effectiviteit.

Cookies zijn nodig voor deze website
Met het gebruik van onze diensten
geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.